De Hobbendonken
Beneluxlaan 4
5283 HD Boxtel
T. 0411674576
E. info@hobbendonken.nl

Gedragsafspraken met de kinderen:
• Spreek van tevoren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen. 
• Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de leerkracht.
• Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
• Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leraar.
• Verstuur bij e-mail berichten nooit foto's van jezelf of van anderen zonder toestemming van je leraar.
• Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
• Verstuur ook zelf nooit e-mail waarin dingen staan die niet horen.
• Wanneer iemand zich niet aan deze regels houdt, wordt het e-mailadres uitgeschakeld of wordt een internetverbod opgelegd.
 

Afspraken met de leerkrachten:
• Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
• Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken.
• Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
• Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.
• De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld.
• Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
• Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen.
• Namen in combinatie met foto's van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van individuele foto's wordt eerst toestemming gevraagd.
• Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.