De Hobbendonken
Beneluxlaan 4
5283 HD Boxtel
T. 0411674576
E. info@hobbendonken.nl
Een Medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan voor inspraak, voor medezeggenschap.
In de MR zijn diverse belangen van een school vertegenwoordigd:

- Ouders en/of leerlingen;
- Personeel.


In de MR van De Hobbendonken zitten:

Bas Batenburg,
William van de Haterd
Bregje Lommen
Gerry van Zanten

De vergaderingen zijn openbaar, u mag als toehoorder aansluiten.

Wij zijn bereikbaar via dit mail-adres: mr@hobbendonken.nl