De Hobbendonken
Beneluxlaan 4
5283 HD Boxtel
T. 0411674576
E. info@hobbendonken.nl

Missie, uitgangspunten en prioriteiten.

Missie:

De missie van onze school is het zo goed mogelijk omgaan met verschillen tussen kinderen. Er vanuit gaande dat kinderen graag leren zijn zaken als relatie, competentie en autonomie van wezenlijk belang. Anders gezegd: de kinderen moeten het goed kunnen vinden met andere kinderen en met hun leerkracht(en), ze moeten het gevoel hebben dat ze aankunnen wat ze ter verwerking aangeboden wordt en ze moeten het ook nog zelf kunnen doen.

Motto's die we in deze context nog graag naar voren brengen zijn:

·     "de goede dingen doen en de dingen goed doen".

·     "niet het vele is goed, maar het goede is veel".

Uitgangspunten:

Wij gaan er vanuit dat onze leerlingen opgroeien in een ingewikkelde samenleving met daarin veel verschillende bevolkingsgroepen. De welvaart groeit en dat leidt tot steeds meer consumptie en in een toenemend aantal gevallen leidt het tot individualisering. Naast de welvaart zien we echter graag dat ook het welzijn zich positief ontwikkelt waarbij respect, tolerantie, eigen- en gezamenlijke verantwoordelijkheid wezenlijke aspecten zijn. Mensen zijn immers sociale wezens die elkaar nodig hebben en graag voor elkaar klaar moeten staan. Onderwijs is in zo'n samenleving een belangrijk middel om mensen en vooral kinderen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen. Ieder moet zijn of haar aangeboren talenten kunnen ontplooien. Om aan al die verschillen tegemoet te kunnen komen werken we binnen veel vakgebieden op meerder niveau's vanuit het model "Directe Instructie". Verder hanteren we het Digitaal Handelingsprotocol (Hoog)begaafden om er snel achter te kunnen komenhoe deze groep kinderen het beste begeleid kan worden.
Mede ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs leren we onze kinderen om te gaan met een planning en moeten ze leren met regelmaat prestaties neer te zetten.

Prioriteiten:­

Voor ons onderwijs hebben bovenstaande uitgangspunten tot gevolg dat we binnen de groep, en soms ook buiten de groep veel aandacht willen besteden aan de mogelijkheden van ieder kind.

Problemen, die leerlingen ondervinden, worden zo snel en zo goed mogelijk opgespoord en er is tijd  om aan deze kinderen aandacht te besteden. Leerkrachten vinden deze tijd steeds meer door te blijven werken aan een effectieve (directe) instructie, een goed klassenmanagement en het verhogen van de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid van de kinderen. Leerkrachten hoeven deze problemen niet alleen op te lossen. Er is ruimte voor collegiale consultatie: bij elkaar gaan kijken en daarvan leren. Er vindt coaching/ begeleiding plaats door de intern begeleider en de directeur. Het team blijft op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen door individuele scholing of cursussen met het hele team.

Het klimaat van de school:

We hebben het graag gezellig op school en er zijn tal van activiteiten per jaar op school die plezierig leren en leren samen plezier te maken, stimuleren. Plezier heb je alleen of met anderen maar zeker niet ten koste van anderen. Pesten mag nooit!

Steeds beter en steeds meer leren kinderen, leerkrachten en ouders elkaar feedback te geven. Daar zijn we trots op en het komt de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het positieve klimaat zeer ten goede.

Binnen het team worden deze zaken regelmatig met elkaar besproken. Bij incidenten wordt door de school contact opgenomen met de ouders. Ouders kunnen zelf ook altijd contact opnemen met de school als het gaat om opvoedkundige zaken. De leerkracht en/of iemand van de directie zal het graag met u bespreken. Opvoeden doen we immers samen.